I lager.

BirdXpeller Pro Fågelskrämma

7 300 kr

Art nr :6004

BirdXpeller Pro vattenskyddad Fågelskrämma. Går på 230 volt eller sätt den till ett batteri på 12v

• Ljud spelas i några sekunder varje cykel. Cykellängd kan justeras.
• Välj mellan 8 naturliga fågel ljud inklusive rovdjur för att skrämma bort fåglarna
• Anpassa genom att välja frekvens, volym, riktning och driftstimmar
• Väderbeständig
• Inte skadlig. BirdXPeller PRO använder endast naturliga ljud för att jaga bort fåglarna, så det skadar inte dem.

 
Täcker upp till ett tunnland med sin högtalare
 Avlägsnar skadedjur utan fällor, kemikalier eller gifter
 Spara pengar på rengöring och reparation av fastigheter

Avger en mängd naturligt inspelade nödsamtal och rovdjur som förvirrar, skrämmer och disorienterar skadedjur.

Version 1 mot : Duvor, Fiskmåsar och andra större fåglar
Version 2 mot : Svartfågel, kajor och andra kråkor

  Broadcasts Bird Distress Calls and Predator Cries

  Covers up to One Acre

  Deters Pest Birds with No Traps, Chemicals, or Poisons 

  Saves Money on Costly Clean-Up and Repair

Experience Bird-X’s #1 BEST-SELLING sonic bird deterrent! TheBirdXPeller® PRO gets rid of birds by emitting a variety of naturally recorded distress calls and predator cries that confuse, frighten, and disorient pest birds.

Version 1
repels: Pigeons, Starlings, Sparrows, Gulls, and Robins

Version 2 repels: Crows, Blackbirds, Grackles, Cormorants, and Ravens

• Sounds play for a few seconds each cycle. Cycle length may be adjusted.
• Choose from any or all of 8 natural bird sounds including predator calls to help scare all birds away
• Customize by selecting frequency, volume, direction, and hours of operation
• Weatherproof
• Harmless. BirdXPeller PRO uses natural sounds to chase away the birds, so it doesn't harm them.