Borås, vit bioeldstad, TÜV, (OBS! Fraktfritt)

9 500 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Borås, vit bioeldstad, TÜV, (OBS! Fraktfritt) 

Simple, elegant shapes and material of the portal biofireplace make it look like a traditional fireplace.

OBS! Det finns många fler Bio Etanol-modeller än vi har på vår hemsida, för bruk både inomhus och ute, allt från små bordseldar, till vägghängd eld, inbyggd eld, nedfällda Bio Eldstäder, eller kaminer. Ingenting är omöjligt! KONTAKTA oss på  042-213800 för offert! 

För bioeldstäder finns det som sagt inga gränser, sådana enheter kräver inte komplicerad installation eller anslutning till skorstenen, de är lätta att installera och använda. De kan placeras både i ett rymligt hus eller i en mindre lägenhet. Bio eldstäder är också en utmärkt lösning för inredning. Det stora utbudet av produkter gör det möjligt att använda dem till de mest originella idéer man kan tänka sig. 

Man använder flytande ekologiskt bränsle (Bio Etanol), vilket resulterar i riktig ELD och naturlig VÄRME. Den höjer temperaturen upp till flera grader Celsius, beroende på flammans höjd och storleken på insidan. 100% genererad värme skickas vidare till rummet. Häll bara biobränslet till den nivå som markeras i behållaren. Det är möjligt att släcka lågan när som helst. Kom ihåg att ventilera rummet där den är belägen. 
Fristående, behöver inte monteras, för att placeras någonstans. Det räcker att montera elementen som läggs till i förpackningen i enlighet med bruksanvisningen.  

KVALITETSGARANTI: Bio eldstäder är gjorda av högkvalitativa material. Produktionsprocessen utförs enligt världsstandarder, vilket bekräftas av erhållen ISO 9001: 2015-certifiering.  
FOKUS PÅ SÄKERHET: Produktionsprocessen för bioeldstaden övervakas av TÜV Rheinland Polen - bioeldstaden har det tyska säkerhetsintyget TÜV. Den TÜV-certifierade behållaren har en extra specialkammare som förhindrar bränslespill vid oavsiktlig överfyllning av tanken. Den har också en maximal bränslenivåindikator. Absorberande insats placerad i mitten av behållaren minskar bränsleförbrukningen och skyddar mot spill av biodrivmedel vid lutning av enheten.

...............................................................................................................

For biofireplaces limits do not exist, such devices do not require complicated installation or connection to the chimney, they are easy to install and to use. They can be placed both in a spacious house or a smaller flat.
Biofireplaces are also an excellent solution for interior design. The wide range of products enables to use it in the most original ideas.
They are fired with ecological fuel in the form of liquid, which results in real fire.
 
NATURAL HEAT
Biofireplace raises the temperature up to several Celsius degrees, depending on the height of the flame and the size of the inside. 100% generated heat is passed on to the room, thanks to which the biofireplace can be an additional source of heating.
 
COMFORTABLE USE
Just pour the biofuel to the level marked in the container. It is possible to regulate and extinguish the flame at any time. Remember to ventilate the room where the biofireplace is located.
Standalone, does not require assembly, to place anywhere. It is enough to assemble the elements added in the packaging in accordance with the instructions for use.
 
GUARANTEE OF QUALITY
Biofireplaces are made of high quality materials. The production process is carried out according to world standards, that is confirmed by obtained ISO 9001:2015 certification.
 
FOCUS ON SAFETY
The biofireplace production process is monitored by TÜV Rheinland Poland – biofireplace has the German TÜV safety certificate.
The TÜV-certified container has an additional special chamber that prevents fuel spillage in case of accidental overfilling of the tank. It also has a maximum fuel level indicator.
Absorbent insert placed in the center of the container reduces fuel consumption and protects against spilling of biofuels in case of tilting the device.