I lager.

Caro Commerce planika

6 050 kr


Caro Commerce has been designed as the ideal solution for commercial spaces such as restaurants, hotels and SPAs. With the Commerce Technology™, a solution based on absorbent ceramic fibers, it ensures a high level of comfort and safety, as there is no risk of fuel spills or leaks.

This garden fireplace brings the coziness and elegance of real fire to enrich all kinds of outdoor and indoor designs.

Caro Commerce har utformats som en idealisk lösning för kommersiella utrymmen som restauranger, hotell och SPA. Med Commerce Technology ™, en lösning baserad på absorberande keramiska fibrer, garanterar den hög komfort och säkerhet, eftersom det inte finns risk för bränsleutsläpp eller läckage.

Denna trädgårds spis ger mysighet och elegans av riktig eld för att berika alla typer av utomhus och inomhus design.