I lager.

PrimeFire Logs, eldstad inomhus

33 275 kr

Vill ni ha någon underbar eldstad med etanol eller gas ute eller inomhus så titta gärna in till tillverkarens hemsida. Vi har tillgången till alla deras produkter så tveka inte att titta in på https://www.planikafires.com/.  Efter det så bara hör av er till oss så hittar vi er Planika produkt.

PrimeFire Logs is a unique product combining the features of an automatic fireplace insert with a system of integrated decorative accessories. The eco-friendly ceramic logs and glowing embers placed on black vermiculite improve the aesthetic value of the fireplace, making the flame look even more natural and beautiful.

This intelligent ethanol fireplace log insert provides the highest level of comfort and safety. Due to the integrated automatic refill system, any risk of human error during the fuel refilling process is eliminated. Prime Fire Logs is based on the patented BEV Technology™, which ensures the most efficient and always clean burning process without any smoke, smell or ash. The fireplace does not require any hard connections which allows it to be freely arranged in any kind of interior. The possibilities are limitless.

Discover the true charm of Prime Fire Logs. This unique fireplace will give you comfort, safety and naturally beautiful flames. Add a touch of relaxing ambience to your interior design.
PrimeFire Logs är en unik produkt som kombinerar
funktionerna i en automatisk öppen spis med ett system med integrerade
dekorativa tillbehör. De miljövänliga keramiska stockarna och glödande karmarna
placeras på svart vermikulit förbättrar eldstadens estetiska värde, vilket gör
att flamman ser ännu mer naturligt och vackert ut.Det här intelligenta arket med etanolkaminen ger
högsta komfort och säkerhet. På grund av det integrerade automatiska
påfyllningssystemet elimineras all risk för mänskliga fel vid
bränslepåfyllningsprocessen. Prime Fire Logs bygger på den patenterade BEV
Technology ™, som säkerställer den mest effektiva och alltid rena
brinnsprocessen utan rök, lukt eller aska. Eldstaden kräver inte några hårda
anslutningar som gör att den kan ordnas fritt i någon form av inredning.
Möjligheterna är obegränsade.Upptäck Prime Fire Logs sanna charm. Denna unika
öppen spis ger dig komfort, säkerhet och naturligt vackra flammor. Lägg till en
snygg avkopplande atmosfär till din inredning. H: 136 mm, L: 700 mm, D: 245 mm. 


Betala gärna med Klarna som ni sen kan delbetala produkten med eller om
ni väljer att betala den inom 14 dagar så är det avgiftsfritt.