I lager.

Galio Fire Pit Insert eldstad utomhus

27 981 kr

We do not want to limit your imagination and therefore we created Galio Fire Pit Insert. This automatic outdoor gas fireplace ensures endless arrangement possibilities and provides everything you need to make your outdoor space perfect and complete.

With the unique fire-pit burner, it creates flames of exceptional look and shape. Also, the external fuel options (Natural Gas or LPG) ensure high performance and natural, golden fire at all times.

As an gas outdoor fireplace, Galio Fire Pit Insert was designed to endure severe weather conditions. The combination of quality materials, CE-certified components and low operating voltage make the product reliable and completely safe. To increase the comfort of use, Fire Pit has two independent control solutions – an integrated Easy Start panel and convenient handheld remote, both of which allow for easy and intuitive control of the fireplace and the flame. Optionally, you can equip the fireplace with a wifi or smart home system module and conveniently control the fire with a mobile application. The product also comes with an optional glass cylinder which covers the flame and intensifies its attractiveness even more.

A circular insert providing unlimited arrangement possibilities.


Vi vill inte begränsa din fantasi och därför skapades Galio Fire Pit insert. Den här automatiska utomhuspannan ger oändliga möjligheter till arrangemang och allt du behöver för att göra ditt utomhusutrymme perfekt och komplett. 


Med den unika brännaren skapar det flammor av exceptionellt utseende och form. Även de externa bränslealternativen (Naturgas eller LPG) säkerställer hög prestanda och naturlig, gyllene eld hela tiden. 


Galio Fire Pit Insert designades för att uthärda svåra väderförhållanden. Kombinationen av kvalitetsmaterial, CE-certifierade komponenter och låg driftspänning gör produkten tillförlitlig och helt säker. För att öka användarvänligheten har Fire Pit två oberoende kontroll lösningar - en integrerad Easy-Start panel och praktiskt handhållen fjärrkontroll, som både möjliggör enkel och intuitiv kontroll av eldstaden och flamman. Eventuellt kan du utrusta eldstaden med en wifi eller smart hemsystemsmodul och styra elden bekvämt med en mobil applikation. Produkten levereras också med en valfri glascylinder som täcker flamman och intensifierar dess attraktivitet ännu mer. 


En cirkulär insats som ger obegränsat med arrangemang. 




H: 246 mm, Diameter: 450 mm. 

Betala gärna med Klarna som ni sen kan delbetala produkten med eller om
ni väljer att betala den inom 14 dagar så är det avgiftsfritt.